با نگاهی بخر دل من و سر براهم كن . " حضـرت مـادر " .. امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف):بدون شک شیعیان جاهل و کم خردان آنها و کسانی که بال پشه از دین آنها محکم تر است ما را آزار میدهند. http://shiagirl.mihanblog.com 2020-05-25T14:53:59+01:00 text/html 2015-01-17T10:48:19+01:00 shiagirl.mihanblog.com shia girl !!!!!!!!!!! http://shiagirl.mihanblog.com/post/90 <div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اگر تربیت غلط به تو اموخت<br>غیرت داشتن دخالت کردن است و حیا را درصندوق کردن<br><font color="#33CC00">شهید مطهری</font> بمن گفت<br>غیرت عشق مرد به ناموسش است<br>و حیا احترام زن به خودش!!!<br><br>اگر تربیت غلط به تو اموخت<br>که مرد میتواند زنش را بزند<br><font color="#009900">اسلام </font>من بمن اموخت که زن ریحانه است <br>ومرد وظیفه دارد تمام اسباب راحتی و اسایشش را فراهم کند...!!!!<br><br>اگر تربیت غلط به تو گفت که<br>زن عقلش نصف مرد است ونمیتواند به تنهایی در دادگاه شهادت دهد...<br><font color="#009900">شهید مطهری</font> در کتاب حقوق زن بمن گفت:<br>که زن احساسات و عواطفش دو برابر مرد است و ازین رو<br>ممکن است درشهادت دادن دچار تزلزل شود...!!!!<br><br>اگر تربیت غلط به تو گفت<br>که دیه زن نصف دیه مرد است<br>چون ارزشش کمتر از مرد است...<br><font color="#009900">شهید مطهری</font> در کتاب حقوق زن بمن اموخت که:<br>اگرمن کشته شوم برای اینکه در اسایش تو را بزرگ کند<br>دیه&nbsp; من بیشتر است..!!!<br><br>ایرادی اگر هست در مسلمانی ماست<br>نه دین <font color="#009900">اسلام</font> و. احکام الهی!!!</font><br><br>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br><font color="#333333">*دوستان خوشحال میشم نقد ونظراتتون در در مورد مطلب فوق بخونم</font><br></div> text/html 2015-01-03T12:53:14+01:00 shiagirl.mihanblog.com shia girl جنابــــــ عشــــــق http://shiagirl.mihanblog.com/post/89 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://s5.picofile.com/file/8161398826/105573918146794929112813517613359942.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="560" hspace="0" vspace="0" width="385"><br><br>نماز </font><font size="3">به منزله ی کعبه و تکبیرة الاحرام </font><font size="3">، پشت سر انداختن همه چیز غیر خدا و داخل شدن در حرم الهی است</font>، <br><font size="3"><br>و قیام به منزله ی صحبت دو دوست </font><font size="3">،<br>&nbsp;<br>و رکوع خم شدن <span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><span style="background-color: rgb(0, 204, 204);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#00CCCC">عبد </font></span></span></span>در مقابل آقاست</font>، <br><font size="3">&nbsp;<br>و سجده نهایت خضوع و خاک شدن در مقابل اوست.<br><br>وقتی که<font color="#3333FF"> <font color="#00CCCC">عبد</font></font> در آخر نماز ار پیشگاه مقدس الهی بازمیگردد</font><font size="3">، <br><br>اولین چیزی را که سوغات می آورد <font color="#009900">سلام </font><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"></span>از ناحیه ی اوست.</font><br> text/html 2014-12-20T19:59:41+01:00 shiagirl.mihanblog.com shia girl چندتار مو چه اثری داره؟؟ http://shiagirl.mihanblog.com/post/88 <font style="font-size: 15pt" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"> </font></font></font></font></font></font></font></font><div align="center"><font style="font-size: 15pt" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><div id="postbody"><div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8158531900/96102840601285031604.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="385" hspace="0" vspace="0" width="553"><br>بانو..پریشان ست گیسویت</span></font></div> <p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt;">ولی...پریشان ترازگیسوی تو</span></font></p> <p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt;">پسری است که میخواهد نگاهش رانگه دارد</span></font></p> <p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt;">مگذار دلش را پریشانی&nbsp; گیسوانت&nbsp; بلرزاند....</span></font></p> <p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt;">شایددل اوتمام دار و ندار بانوی دیگریست....!!!!</span></font></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt;"><br></span></font></p><p align="right"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;<br></span></font></p><p align="right"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; <br></span></font></p></div></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2014-12-09T09:43:23+01:00 shiagirl.mihanblog.com shia girl ای که در کرببلا بی کس و یاور بودی....چشم بگشا که همه خلق جهان یاور توست http://shiagirl.mihanblog.com/post/87 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8156152050/images.jpg" alt="" height="259" hspace="0" vspace="0" width="374" align="bottom" border="0"><br><br><br><br><br><div align="right"><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">پیرزن هر دوشنبه بعد از ظهر</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">منتظر بود در زدن ها را</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">دم در می نشست و با لبخند </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">جفت می کرد آمدن ها را</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">روضه خوان محله می آمد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">میرزا&nbsp; با دوچرخه آهسته</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">مثل هر هفته باز خیلی دیر</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">مثل هر هفته سینه اش خسته</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">"ای شه تشنه لب سلام علیک"</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">ای شه تشنه لب...چه آوازی</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">زیر و بم های گوشه ء دشتی</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">شعرهای وصال شیرازی</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">می نشستیم گوشهء مجلس</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">با همان شور و اشتیاقی که...</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">چقدر خوب یاد من مانده</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">در و دیوار آن اتاقی که -</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">یک طرف جملهء"خوش آمده اید</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">به عزای حسین"بر دیوار</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">آن طرف عکس کعبه می گردد</span><span lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">دور تا دور این اتاق انگار</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span lang="FA"><br></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA"><span>&nbsp;</span>گوشه گوشه چه محشری برپاست</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">توی این خانهء چهل متری</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">گوش کن! دم گرفته با گریه </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">به سر و سینه می زند کتری</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">عطر پر رنگ چایی روضه</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">زیر و رو کرده خانهء اورا</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">چقدر ناگهان هوس کردم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">طعم آن چای قند پهلو را</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA"><br></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">&nbsp;....اقای برقعی<br></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="right"><span lang="FA">السلام علیک یا اباعبدالله</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="right"><span lang="FA">*از بزرگوارانی که این مدت به اینجا سرمیزدن تشکر میکنم</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="right"><span lang="FA">**انشاالله ازین به بعد وبلاگ رو بروز میکنیم</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="right"><font color="#666666">***دلم بدجوری هوای کربلاکرده......</font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;" align="right"><font color="#666666">****چقد جاموندن از کاروان زائران سخته</font><br><span lang="FA"><br></span></p></div></div> text/html 2013-11-04T16:20:40+01:00 shiagirl.mihanblog.com shia girl مـ حـ ر مـ http://shiagirl.mihanblog.com/post/86 میخاستم به روز کنم وبلاگ رو و از محرم بنویسم<br><br>اما دیدم خجالت نمیذاره چیزی بگم ...<br><br>فقط ی چیز...<br><div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7992873224/0_879096001322404135_taknaz_ir.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div>التماس دعا<br><br>-------------------------------------------------------------------------------<br>یک سال گذشت امّا من هنوز باور ندارم ...<br> text/html 2013-10-09T17:11:52+01:00 shiagirl.mihanblog.com shia girl دلم تنگِ غروب کربلاست ... http://shiagirl.mihanblog.com/post/85 خیلی وقتِ که پایِ نت و وبلاگ م ننشستم<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلم برای ی روزایی از زندگیم تنگ شده که کمتر زمینی بودم<br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلم هوای خیلی چیزا رو کرده...<br><br><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کربلا میخواد ،دردش کربلاست، دواشم اونجاس...همش بهانهـ میگیرهدعا کنید برای این دلِ بهانه گیر..دلم هوای حرمِ آقا رو کرده ...<br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7965613545/Mohsen_Chavoshi_Emam_Reza.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="411" hspace="0" vspace="0" width="411"></div><div align="center"><br></div>_________________________________________________________________________________________________<br><br>*کاش روح من مثل این پرنده بود...<br><br>*دوستای خوبم برای خواهر کوچکتون دعا کنید...<br> text/html 2013-09-01T18:12:26+01:00 shiagirl.mihanblog.com shia girl سکوت http://shiagirl.mihanblog.com/post/84 <div align="center"><p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span lang="FA">سکوت</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><font size="3"><span lang="FA">سکوت عین سکوت است، بی همانند است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">که پیشوند ندارد، بدون پسوند است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">زبان رسمی اهل طریقت است سکوت</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">سکوت حرف کمی نیست، عین سوگند است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">زمین یخ زده را گرم می کند آرام</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">سکوت، معجزه ی آفتاب تابنده است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">سکوت پاسخ دندان شکن تری دارد</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">سکوت مغلطه ها را جواب کوبنده است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">سکوت ناله و نفرین، سکوت دشنام است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">سکوت پند و نصیحت، سکوت لبخند است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">سکوت کرد علی سالهای پی در پی</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">همان علی که در قلعه را ز جا کنده است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">همان علی که به توصیف او قلم در دست</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">مردّدم بنویسم خداست یا بنده ست</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">علی به واقعه جنگید با زبان سکوت</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">که ذوالفقار علی در نیام برّنده است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">علی به واقعه کار مهم تری دارد</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">که آیه آیه کتاب خدا پراکنده است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">از آن سکوت چه باید نوشت؟ حیرانم</span><span dir="ltr">!<br> </span><span lang="FA">از آن سکوت که لحظه به لحظه اش پند است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">از آن سکوت که در عصر خود نمی گنجد</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">از آن سکوت که ماضی و حال و آینده است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">از آن سکوت که نامش عقب نشینی نیست</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">از آن سکوت که هنگام جنگ ترفند است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">از آن سکوت که دستان حیله را بسته</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">و دور گردن فتنه طناب افکنده است</span></font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><font size="3"><span dir="ltr"> </span><span lang="FA">سکوت کرد علی تا عرب خیال کند</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">ابو هریره به فن بیان هنرمند است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">صحابه ای که فقط یک سوال شرعی داشت</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">پیاز عکه به ذی الحجه دانه ای چند است؟</span><span dir="ltr">!</span></font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><font size="3"><span dir="ltr"> </span><span lang="FA">علی خلیفه شود پیرمرد بیغوله</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">یکی است در نظرش با حسن که فرزند است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">ملاک او به رگ و ریشه نیست، از این رو؛</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">محمد بن ابوبکر آبرومند است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">علی خلیفه شود شیوه ی حکومت او</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">برای عده ای از قوم ناخوشایند است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">ستانده می شود آن رفته های بیت المال</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">ازین درخت اگر میوه ای کسی کنده است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">اگر به پای کنیزانشان شده خلخال</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">اگر به گردن دوشیزگان گلوبند است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">علی خلیفه شد آخر اگر چه دیر ولی</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">چقدر بر تنش این پیرهن برازنده است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">کنون لباس خلافت چنان زنی باشد</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">که توبه کار شده، از گذشته شرمنده است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">برادرم! به تریج قبات برنخورد</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">که ناگزیر زبان قصیده برّنده است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">اگرچه روی زبان زبیر تبریک است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">اگرچه بر لب امثال طلحه لبخند است</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">اگرچه دور و بر او صحابه جمع شدند</span><span dir="ltr"><br> </span><span lang="FA">ولیکن از دلشان باخبر خداوند است</span></font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" "><font size="3">....</font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="3"><font size="2">اقای برقعی</font><br></font></p></div> text/html 2013-08-24T12:20:31+01:00 shiagirl.mihanblog.com shia girl هفت ساعت ... http://shiagirl.mihanblog.com/post/83 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7906795799/13rajab_velayat_amiralmomenin_By_Shiawallpapers_614x345.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می‌گویند خدای متعال امر کرده فرشتگانی که اعمال انسان را می نویسند هفت ساعت دست نگاه دارند و ننویسند.<br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اگر آن شخص در طول این هفت ساعت توبه کرد اصلا نمی نویسند. اما اگر نوشتند آن وقت سخت می شود.<br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اگر انسان خدایی نکرده پشت سر هم گناه کند و جبران نکند، یکی از آثارش این است که شیطان امیرالمومنین را از انسان می گیرد.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وقتی در دلش نگاه می کند می بیند هیچ احساسی نسبت به ایشان ندارد. برایش فرق نمی کند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یعنی ثمره زیاد گناه کردن این است که اعتقادات انسان از دست می رود. text/html 2013-08-13T06:10:42+01:00 shiagirl.mihanblog.com shia girl شنل قــــــــــــــــــــرمزی ... http://shiagirl.mihanblog.com/post/82 <strong><br></strong><p><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span>چادر مشکی تو </span></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" lang="AR-SA">برایت امنیت می آورد</span></font></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="rtl" lang="AR-SA">خیالت راحت،</span></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span>گرگ ها همیشه به دنبال شنل قرمزی هستند ...</span></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span>و :</span></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span>ا</span></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span>ی ساکن دیار حجب و حیا! چه عارفانه به میدان آمده ای! <br></span></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span>پوشش دینی تو دل پاکان&nbsp; روزگار را به شوق آورده است. چرا که این پوشش از <br></span></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span>زره جنگاوران میدان رزم بسی والاتر&nbsp; است که آن زره میدان جهاد اصغر است و حجاب تو زره میدان جهاد اکبر.</span></font></p> <br> text/html 2013-07-19T19:04:15+01:00 shiagirl.mihanblog.com shia girl سیاهیــــ چادرمــــــ ... http://shiagirl.mihanblog.com/post/81 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">می گویند سیاهی چادرم دل را می زند و دست و پا گیر&nbsp; است,<br><br>موافقم! آری! <br><br>دل انسان های هوس باز را میزند و <br><br>دست و پای دل بیمارشان را میگیرد.<br><br></font><img src="http://s4.picofile.com/file/7853476020/1359841033757350_orig.jpghttp://" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://s4.picofile.com/file/7853476020/1359841033757350_orig.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="231" hspace="0" vspace="0" width="346"><br><br><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7853480428/baby_in_hijab.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="282" hspace="0" vspace="0" width="348"><br></div> text/html 2013-07-14T00:24:20+01:00 shiagirl.mihanblog.com shia girl از دست ما چه ها که کشیدی ببخشمان http://shiagirl.mihanblog.com/post/80 <div align="center"><p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">از ما به جز بدی که ندیدی ببخشمان</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA"><br></span></p><p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">از دست ما چه ها که کشیدی ببخشمان</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA"><br></span></p><p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">من هم دلیل حسرت افلاک می شوم</span></p> <span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA"><br>روزی که زیر پای شما خاک می شوم...<br><br></span><div align="right"><div align="center"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">_________________________________________________________________________________________________</span><br><div align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خدای من ببخش ...<br><br><div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7845024836/%D8%AF%D8%A6.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" height="253" hspace="0" vspace="0" width="367"></div><br><div align="center"><img src="s4.picofile.com/file/7845024836/%D8%AF%D8%A6.jpeghttp://" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://s4.picofile.com/file/7845024836/%D8%AF%D8%A6.jpeghttp://" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></div></div><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA"></span></div></div> text/html 2013-07-09T09:11:08+01:00 shiagirl.mihanblog.com shia girl انگشتر عقیق ... http://shiagirl.mihanblog.com/post/79 <div align="center"><p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span lang="FA">تاهمیشه نمی برم از یاد</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span lang="FA">روضهء آن سپید گیسو<span>&nbsp; </span>را</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span lang="FA">سالیانی است آرزو دارم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span lang="FA">کربلای<span>&nbsp; </span>نرفتهء او را</span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><br><span lang="FA"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7837636127/80121906_2539492.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p></div> text/html 2013-07-06T13:58:50+01:00 shiagirl.mihanblog.com shia girl آن ماه بهاری ... http://shiagirl.mihanblog.com/post/78 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7833703652/%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.jpghttp://" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7833703652/%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br>بعضی از ماه ها هم بهارند؛ نه فقط فروردین ،اردی بهشت و خرداد.<br><br>این ماه ،هزاری هم که مقارن با تیر و مرداد باشد و اوج گرما ،بهار است.بهار ایه هایی که خودشان بهارند ؛بهار ِ ایه های بهاری .<br><br>می گفت<font color="#339999">:&lt;لِکُلِ شَیٍء رَبیع و ربیعُ القرآنِ شهرِ رَمضان.&gt;<font color="#000000">هر</font> </font>چیز بهاری دارد و بهار قرآن،ماه رمضان است.<br><br>اصلاً این ماه، بهاری بودنش را از همین آیه ها دارد؛از مقارن شدنش با نزول این آیه های بهاری.<br><br>بهترین وصف این ماه شاید به همان یک شب باشد که قرآن نازل می شود.<br><br>خاصیت بهار ،زندگیست، طراوت و نشاط است .<br><br>تقصیر بهار نیست اگر ما دلهامان را نمی بریم توی هوایش نفسی تازه کنند .<br><br><font color="#66CCCC">بسم الله الرحمن الرحیم<br><br>شهر رمضان الذی انزل فیه القران هدی للناس و بینات من الهی و الفرقان ...<br></font> text/html 2013-07-01T19:06:27+01:00 shiagirl.mihanblog.com shia girl ... http://shiagirl.mihanblog.com/post/77 <div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7827066983/005Emam_Reza.jpghttp://" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://s1.picofile.com/file/7827066983/005Emam_Reza.jpghttp://" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>بر روی مفاتیح دلم گرد و غبار است</b></font><br></div><br><br><div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7827066983/005Emam_Reza.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="352" hspace="0" vspace="0" width="528"><br></div><div align="center"> بسته است همه پنجره ها رو به نگاهم<br><br> چندی ست که گم گشته ی در نیمه ی راهم<br><br><br> حس می کنم آیینه ی من تیره و تار است<br><br> بر روی مفاتیح دلم گرد و غبار است<br><br><br> از بس که مناجات سحر را نسرودم<br><br> سجاده ی بارانی خود را نگشودم<br><br><br> پای سخن عشق دلم را ننشاندم<br><br> یعنی چه سحرها که ابو حمزه نخواندم<br><br><br> ای کاش کمی کم کنم این فاصله ها را<br><br> با خمسه عشر طی کنم این مرحله ها را<br><br><br> بر آن شده ام تا که صدایت کنم امشب<br><br> تا با غزلی عرض ارادت کنم امشب<br><br><br> ای زینت تسبیح و دعا زمزمه هایت<br><br> در حیرتم آخر بنویسم چه برایت<br><br><br> اعجاز کلام تو مزامیر صحیفه است<br><br> جوشیده زبور از دل قرآن به دعایت<br><br><br> در پرده عشاق تو یک گوشه نشسته است<br><br> صد حنجره داوود در آغوش صدایت<br><br><br> از بس که ملک دور و برت پر زده گشته است<br><br> "پیراهن افلاک پر از عطر عبایت"<br><br><br> تنها نه فقط آینه در وصف تو حیران<br><br> باشد حجرالاسود الکن به ثنایت<br><br><br> من کمتر از آنم که به پای تو بیفتم<br><br> عالم شده سجاده و افتاده به پایت<br></div> <br> text/html 2013-07-01T02:54:32+01:00 shiagirl.mihanblog.com shia girl با گناه هیچ ساختمانی بالا نمیرود... http://shiagirl.mihanblog.com/post/76 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7765588602/images.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">با گناه هیچ ساختمانی ساخته نمی شود</font></b></div><p><font size="2"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اگر من بتوانم بر هوا و <font color="#FF0000">هوس </font>و <font color="#FF0000">گناه</font> مسلط شوم می‌توانم قدم‌های بعدی را بردارم. <br></font></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <font size="2">اگر گناه هنوز </font></font><font size="2">برقرار است، ثمر نمی رسد. </font><font color="#FF0000" size="2">گناه</font><font size="2"> باید </font><font color="#FF0000" size="2">ترک</font><font size="2"> شود تا امکان پیدا کند که </font><font color="#FF0000" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ذکری</span></font><font size="2"> که می گویی به </font><font color="#FF0000"><font size="2">نتیج</font>ه</font> <br></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برسد.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br><font color="#000000"><font size="2">ب</font><font size="2">ا گناه هیچ ساختمانی ساخته نمی شود</font></font><font size="2"><font color="#000000">. </font>تمام خیرات عالم را هم که انجام دهی:</font></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="2"> اگر </font><font color="#FF0000" size="2">مراقب زبانت</font><font size="2"> </font>نباشی به بادش می دهی.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> اگر کارهای خیر برای آدم بماند و با گناه خرابش نکند به آن هوشیاری می رسد. <br></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ک<font color="#000000">ار یک روزه هم نیست‌</font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#000000" size="2"> </font><font color="#000000"><font size="2">باید حوصله کرد</font></font><br></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#006600">پاکدامنی حوصله می خواهد</font>. آن وقت به آن فهم می رسد.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> آن فهم تمام <font color="#990000">سرمایه آخرت</font> شماست.</font></p> <div class="horSpc clr"> </div>